Toppers - XII
Toppers 2023-2024
COMMERCE

Nupur Jain
(96.6 %)

Daksh Vij
(95.4 %)

Samaira Vij
(92.4 %)

Ishan Jain
(91.4 %)

Siddhi Sharma
(90.6 %)

Jaity Paliwal
( 89.6 %)

Utsavi Upmanyue
( 89 %)

Hairika Chopra
( 87.6 %)

Shivanshu Pandey
( 87.4 %)

Manthan Gupta
( 85.6 %)

Paras Chaurasia
( 85.6 %)

SCIENCE

Riya Mishra
( 94.2 %)

Aditi Bhasin
( 94 %)

Ishita Baveja
( 91 %)

Samarth Ryan Edward
( 89.8 %)

Prince Chahar
( 88.8 %)

Naman Deep Tittal
( 88 %)

Pallavi Singh
( 86.6 %)

Aqsa Mushir
( 86 %)

Varad Tenguria
( 85.2 %)

Devashish Tyagi
( 84.6 %)

Khushi Sharma
( 84.6 %)
Toppers 2022-2023
Toppers 2021-2022
Toppers 2020-2021
Toppers 2019-2020
Toppers 2018-2019
Toppers 2017-2018
Toppers 2016-2017
Toppers 2015-2016
Toppers 2014-2015
Toppers 2013-2014
Toppers 2012-2013
Toppers 2011-2012
Toppers 2009-2010