Toppers - X
Toppers 2023-2024

Saumya Mishra
(98.8%)

Bhoomi Kashyap
(96.2%)

Neil Verma
(96%)

Akanksha
(95.4%)

Anay Gupta
(95.4%)

HAri Narayan Sehgal
(95.4%)

Anuv Srivastava
(95.2%)

Ishita Maurya
(94.8%)

Ayushi Kumari
(94.6%)

Pavani Dutt
(94.6%)

Riya Bhardwaj
(94.6%)

Ansh Sharma
(94.4%)

Gunjan Singh
(94.4%)

Yuvraj Gaur
(94.4%)

Mdhav Nagpal
(94.2%)

Aryasatya Bauddha
(94%)

Saumya Kushwah
(94%)
Toppers 2022-2023
Toppers 2021-2022
Toppers 2020-2021
Toppers 2019-2020
Toppers 2018-2019
Toppers 2017-2018
Toppers 2016-2017
Toppers 2015-2016
Toppers 2014-2015
Toppers 2013-2014
Toppers 2012-2013